De Omgevingswet is bedoeld om aanpassingen in de ruimtelijke ordening simpeler en sneller te maken, zoals bij het verlenen van bouwvergunningen voor woonwijken, winkelcentra, bedrijventerreinen of de aanleg van wegen. In totaal worden 26 wetten op het gebied water, bodem, lucht, natuur, infrastructuur en gebouwen samengevoegd. Ook als (startende) ondernemer is de kans groot dat je, via de Omgevinsgwet, met 1 of meerdere van deze wetten te maken gaat krijgen.

Digitaal loket

In 2016 ging de Eerste Kamer al akkoord, maar de wet is nog steeds niet in werking getreden, vooral vanwege uitvoeringsproblemen op het gebied van ict. Het aanvragen van bijvoorbeeld een bouwvergunning gaat dan via een nieuw digitaal loket en dat systeem haperde nog. Dat was de reden voor het vorige uitstel in oktober.

Bron: NOS.nl

Agenda

13 mei

Ondernemen en belastingen

19.30 uur
Online
Online
Terug naar overzicht